Labirintai ir pažintiniai takai

Indėnų labirintas, kūrybinių paieškų, susirišimo bei problemų sprendimo kelias

Kai vaikštote labirintu, Jūs leidžiate pažinimo energijom aktyvuoti jūsų fizinį kūną ir didinti dvasinę plėtrą. Akmenys pritraukia žvaigždžių energiją. Labirintai buvo statomi su energetiniu potencialu, energetiškai aktyvių Žemės magnetinių linijų susikirtimų vietose, gebėjusių veikti žmogų ir visą netoli esančią aplinką, tam, kad akumuliuoti portalų energijas. Žinote, kad portalai – energetiniai koridoriai, leidžiantys patekti į vieną ar kitą civilizaciją, panaudojami kaip langai pereiti į kitus išmatavimus. Šamanai portalų pagalba įeidavo į kitų žvaigždžių portalų sistemas tokių kaip Sirijus ir pan. Tam tikslui akmenys būdavo išdėstyti pagal atitinkamą schemą, o šviesa tapdavo jų aktyvavimo raktu. To pasekoje Žemėn būdavo pritraukiamos atitinkamos rūšies žvaigždžių energijos. Tokiu būdu tarp žvaigždžių sistemų buvo vykdoma informacinė kaita. Susikūrė grandinė “žmogus – Žemė – žvaigždžių sistema“. Tokias vietas šamanai panaudodavo kūrybinių paieškų postūmiui, o įsimylėjėlių poros – pastojimui. Tokiu būdu pastoję kūdikiai įgaudavo žvaigždžių portalo charakteristikas.

Labirintai tarnavo kaip paleidimo įtaisai, atsirandančių problemų sprendimui, neatsakytų klausimų ar abėjonių, atsakymams ir sprendimams išaiškinti.

Unikaliais gamtos objektais bei istorinėmis – kultūrinėmis vertybėmis besidomintiems poilsiautojams rekomenduojami pažintiniai takai į šalia esantį Andulių piliakalnį, arba Ėgliškių piliakalnį, dar vadinamą Perkūkalniu: esą, čia buvusi dievo Perkūno šventovė, kurioje stovėjo aukuro akmuo. Šalia stūkso priešpilis, vad. Švedkalniu, Švedų pylimu. Pasakojama, kad jį supylė švedai. Manoma, kad 1253 m. ant piliakalnio stovėjo istorinė Kretingos pilis, kurią nukariavo kryžiuočiai ir pusė jai priklausančių žemių buvo palikta feodalui Veltūnui ir jo broliams Reiginui, Saveidžiui ir Tvertikiniui, o kitą pusę pasidalino Kuršo vyskupas ir Livonijos ordino magistras. Po Durbės mūšio kuršiams sukilus, kretingiškiai 1263 m. pavasarį sutriuškino juos puolusius kryžiuočius, o žygiui vadovavusį Klaipėdos pilies komtūrą paėmė į nelaisvę ir paaukojo ant laužo dievams. Keršydami už tai kryžiuočiai pilį su jos gynėjais netrukus sudegino.

Pažintis su bebrais

Bebravietė – tikra gyvybės oazė. Netoliese esnčioje bebravietėje galėsite pamatyti ir susipažinti su bebrų inžineriniais sugebėjimais, sužinoti jų šeimos vertybes, taip pat teigiamais ir neigiamais poveikiais aplinkai. Išgirsite bebrų išnykimo bei atsiradimo istoriją.

Susiję renginiai

Kaip mus rasti?